Latest News

ALLAH SARKI. Auwal ya Bani Tausayi Sai Bayan Daya Kamu da Soyayyar ta Sannan Take Fada’mai Akwai Wanda Zata Aura Dr Asiya Baki…

ALLAH SARKI. Auwal ya Bani Tausayi Sai Bayan Daya Kamu da Soyayyar ta Sannan Take Fada’mai Akwai Wanda Zata Aura Dr Asiya Baki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button